بررسی تطبیقی مبانی مدیریت اسلامی با مدیریت ماکیاولیستی، ( سلسله نشست های علمی کرسی های نظریه پردازی )، مقدمه، تهیه وتنظیم از سیّد حسین حسینی
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی