مجموعه مقالات کاربردی
36 بازدید
ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی