بازکاوی و تبیین مبانی نظری منشور نهضت تولید علم
40 بازدید
ناشر: دبیرخانه ستادنهضت تولیدعلم وکرسی های نظدیه پردازی
نقش: نویسنده
شابک: 964-06-9818-0
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
باسمه تعالی کرسی های نظریه پردازی؛ باید ها و ضرورت ها - در یک تحلیل کلّی می توان مشکلات امروز مراکز آموزش عالی کشور را در دو دستۀ 1- آسیب های علمی و معرفتی و2- آسیب های مدیریّتی و سازمانی تقسیم بندی کرد. مراکز فکر و اندیشه اعم از حوزه ها و دانشگاهها، از سویی دارای ساختاری علمی و از جهت دیگر دارای ساختاری مدیریتی اند و بر همین بنیان مشکلات و آسیب های آن نیز دوگانه اند؛ علمی و سازمانی. پاره ای از آسیب های علمی و معرفتی امروز در جامعۀ فرهنگی ما عبارت است از: - عدم رونق فعالیت های پژوهشی؛ به این معنا که اگر چه در بخش هایی خاص و یا رشته هایی بیشتر کاربردی تلاش ها و قدم های خوبی برداشته شده ولی هنوز نمی توان ادعا کرد که پژوهش، پژوهشگری و رعایت مدار پژوهشی به عنوان یک اصل عمومی در محیط علمی مورد توجه قرار گرفته است. و.......