کیمیای ربیّت و ربانیّت
34 بازدید
ناشر: انتشارات کوشا مهر
نقش: نویسنده
شابک: 964-7999-41-0
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
انسان در عرصه تاریخ حیات بشری همواره بهترین موضوع برای تحلیل گران مسایل انسانی به حساب می آمده است. شاید بتوان گفت هیچ موضوعی به این اندازه برای بشر جذابیت و اهمیت نداشته که انسان به تحلیل انسان بنشیند امّا این جاذبه با سه برنهاد ربرو بوده و بدین سان مشکلاتی چند را سبب شده است که « پیچیدگی پر ابهام موضوع»، « برابری موضوع با انسان تحلیل گر» و «مشکل بکارگیر ابزارهای متناسب در سنجش موضوع » از آن جمله اند.