روشنفکر دینی و توجه به نیازهای زمان
61 بازدید
محل نشر: نشریه علمی خبری کرسی اندیشه، سال سوم، شماره 6، بهمن 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی