ضرورت طراحی الگوی نظام اقتصادی
50 بازدید
محل نشر: فرهنگ آفرینش،30 اردیبهشت 1376 + چاپ در گزارش پروژه تحقیقاتی ملی بررسی نظام تروی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی