در آمدی بر نظام آموزشی حوزه های علمیه
56 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات اجلاسیه بررسی نظام آموزشی حوزة علمیه قم آبان 1375
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی