بحران مدیریت در جهان معاصر
39 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسلامی حوزة علمیه قم جلد 6 ، 1368+ ر
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی