روش تحلیل و بررسی تئوری حکومت در اسلام
45 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات دفتر تحقیقاتی فرهنگستان علوم اسلامی حوزة علمیه قم جلد5 ، 1368
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی